Wielofunkcyjne czujniki widełkowe są bardzo często stosowane w nowoczesnej automatyce. Dużą popularnością cieszą się one zwłaszcza w przypadku automatyki przemysłowej, gdzie wykorzystuje się je do zliczania różnych obiektów, np. na taśmie produkcyjnej. Na tym jednak ich możliwości się nie kończą.

Wygląd zewnętrzny i podstawowe cechy

Na pierwszy rzut oka budowa czujnika widełkowego jest dość niepozorna. Element ten przypomina z grubsza kwadratową literę „C”, co jest zresztą pewnym nawiązaniem do jego budowy. Dwa przeciwległe ramiona tej litery pełnią rolę nadajnika i odbiornika, dzięki którym możliwe jest sprawdzenie, czy pomiędzy nimi znajduje się badany lub po prostu zliczany element. Dzięki temu możliwości tych czujników są bardzo zróżnicowane.

Czujnik widełkowy może być wpięty do obwodu automatyki przemysłowej i pełnić w nim rolę zarówno urządzenia kontrolnego, jak również elementu logicznego, wchodzącego w skład znacznie większego obwodu. Montaż samego czujnika jest dosyć prosty, ale jego poprawne działanie zależeć będzie przede wszystkim od jego poprawnego ustawienia, co – nawiasem mówiąc – jest procesem dość skomplikowanym.

Unifikacja rozmiarów? Nie tylko!

Wbrew niektórym opiniom, czujniki widełkowe nie są zunifikowane pod względem rozmiarów. Oczywiście większość z nich jest dostosowana pod rozmiar np. taśm produkcyjnych, jak i różnorakich elementów pomiarowych, ale w rzeczywistości można je zamawiać również w indywidualnym rozmiarze. Wynika to z faktu, że czujniki te nie muszą pełnić wyłącznie tej samej roli.

A skoro już o roli tychże czujników mowa, to ich charakter i zastosowanie jest uzależnione od wielu różnych czynników. Jednym z najważniejszych jest oczywiście pasmo światła, które pełni rolę detektora przesuwających się na taśmie elementów. Innym czynnikiem jest sposób w jaki czujnik ten jest dostosowany do warunków pomiarowych.

Pozycjonowanie – ważne zastosowanie czujnika

Czujniki widełkowe są bardzo często wykorzystywane jako elementy bardziej złożonych obwodów pomiarowych i kontrolnych. Często wykorzystuje się je np. do pozycjonowania, a więc do – mówiąc inaczej – bazowania wybranego elementu. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne ustawienie np. pozycji wyjściowej pod późniejszą pracę maszyny.

Podsumowując, rola czujników widełkowych we współczesnej automatyce jest, mimo ich niepozornych rozmiarów bardzo ważna. Ich najważniejszą cechą jest możliwość ich wykorzystania w praktycznie każdym, automatycznym obwodzie zliczającym i pozycjonującym i to niezależnie od ich wykonania i rozmiaru.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Czujniki widełkowe.

Comments are closed.