Czujniki laserowe mają wiele przydatnych funkcji, np. wykorzystuje się je w smartfonach, gdzie pomagają ustawić ostrość, ale to nie jedyne zastosowanie. Są bardzo popularne w urządzeniach pomiarowych, a także w najnowocześniejszych systemach produkcyjnych. Lasery są nieocenione jeśli chodzi o dokładność mierzenie odległości a nawet szybkości.

Jakie zalety mają czujniki laserowe?

Jedną z największych i najczęściej wymienianych zalet czujników laserowych jest wydajność, a także precyzja pomiarów. To, na co jeszcze należy zwrócić uwagę to fakt, że w wielu przypadkach użycie takiego czujnika laserowego jest jedyną metodą umożliwiającą pomiar. Dotyczy to takich przypadków, kiedy dany obiekt jest położony zbyt wysoko.

Czujniki laserowe są także często wykorzystywane w urządzeniach reagujących na ruch i świetnie się sprawdzają, a powszechne zastosowanie automatyki powoduje, że zapotrzebowanie na czujniki laserowe stale rośnie.

Mówiąc o zaletach czujników laserowych nie można pominąć stałego udoskonalania przez producentów, np. eliminowania wpływu tła na pomiar, które może być zakłócane przez znajdujące się w pobliżu przedmioty lub obiekty odbijające światło.

Jakie funkcje mają czujniki laserowe?

Wśród funkcji należy wymienić przede wszystkim precyzyjny pomiar długości, opierający się na interferencji fal świetlnych. Laserowy pomiar długości jest tak dokładny, ponieważ charakteryzuje się monochromatyczną jakością światła. To właśnie dlatego ma tak daleki zasięg.

Nie sposób pominąć także innej ważnej funkcji jaką jest laserowy pomiar drgań, opierający się o zasadę Dopplera, która mówi o tym, że obserwator źródła fali porusza się względem ośrodka rozchodzącej się fali. Wiąże się z tym częstotliwość mierzona przez obserwatora, zależna nie tylko od częstotliwości drgań źródła fali, ale także od wielkości i kierunku prędkości źródła fali lub obserwatora.

Ostatnią istotną funkcją czujników laserowych jest pomiar prędkości lasera, która ma szereg zróżnicowanych zastosowań, np. prędkościomierz laserowy może być wykorzystywany w tunelach aerodynamicznych do pomiaru prędkości powietrza lub do mierzenia przepływu prędkości paliwa rakietowego.

Podsumowanie

Od czasu, kiedy ludzie odkryli laser jest on stale używany z licznymi korzyściami. Oczywiście tam, gdzie są zalety będą także wady lub niedoskonałości, które nie ominęły czujników laserowych, ale współczesna nauka i technologia ciągle się rozwija i pracuje nad ich ulepszeniem.

W tym miejscu należy także odpowiedzieć na pytanie o bezpieczeństwo. Zgodnie z postanowieniami Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej bezpieczna moc czujnika laserowego wynosi 0,63 mW.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Czujniki widełkowe.

Comments are closed.