Większość osób wymieniająca samochód albo kupująca swoje pierwsze auto decyduje się na pojazd z rynku wtórnego. Każda osoba podpisująca umowę z prywatnym sprzedawcą musi dopilnować ważnych formalności. Do najważniejszych zadań zaliczamy przerejestrowanie auta, wizytę w urzędzie skarbowym w celu opłacenia podatku oraz ubezpieczenie swojego mienia. Kiedy najpóźniej należy wykupić ubezpieczenie OC? Sprawdź!

Ubezpieczenie OC dla samochodu bez polisy

Właściciele samochodów często wyznaczają termin sprzedaży samochodu do momentu, aż ubezpieczenie OC wygaśnie. W takiej sytuacji nabywca zobowiązany jest do podpisania nowej umowy z wybranym ubezpieczycielem. Co ważne, należy to zrobić najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Każdy dzień zwłoki oznacza poważne komplikacje. Już jeden dzień opóźnienia upoważnia UFG do nałożenia na kierowcę dotkliwych kar finansowych. Im dłuższa jest przerwa, tym wyższa jest kara. W tym roku może ona wynieść maksymalnie 6020 zł (14 dni bez OC).

Przepisanie polisy

Samochód, który kupujesz, ma ważną polisę? W takim razie nie musisz podpisywać nowej umowy. Ubezpieczenie OC jest przypisane do samochodu, a nie do kierowcy. Oznacza to, że sprzedający jest zobowiązany do przekazania Ci  dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy OC. Zweryfikuj, czy składka jest opłacona. Nie musisz podpisywać żadnej umowy – OC automatycznie przechodzi na nowego właściciela. Poinformowanie towarzystwa o sprzedaży samochodu spoczywa na barkach zbywcy. Pamiętaj jednak, że po wygaśnięciu ochrona nie odnawia się automatycznie. Przed upływem terminu widniejącego w umowie należy rozejrzeć się za nową ofertą. Ze względu na zmianę właściciela, wysokość nowej składki może znacząco się różnić od kwoty widniejącej na poprzedniej umowie.

 

 

Comments are closed.

-iso.pl emwiecej.pl yfine.pl